آموزش خدماتی کردن خطوط (ارسال تعهد نامه)

خطوط خدماتی که با نام های مانند خطوط سفید یا خطوط خدماتی شناخته می شوند برای کارهای خدماتی استفاده می شوند معمولا مدارس،شرکت ها،دانشگاه ها،موسسه ها و… برای اطلاع رسانی پیام های مهم خود از این خطوط استفاده می کنند.

قابلیت اصلی این خطوط این است که اگر گیرنده نیز تبلیغات پیامکی خود را بسته باشد پیام به دست آن می رسد در واقع پیام از اولویت بالایی برخودار است و رسیدن آن به مخاطب اهمیت زیادی دارد، در همین راستا خطوط سفید یا خدماتی تعریف شده است.

پس از ثبت نام شما و درخواست خط اختصاصی شما می توانید با تکمیل تعهد نامه نسبت به خدماتی کردن خط خود اقدام نمایید توجه کنید که کلیه خطوطی که خدماتی می شوند پس از تایید توسط مدیریت پیامک هاشان به دست مخاطبات می رسد.

برای خدماتی کردن خطوط ابتدا وارد پنل شوید، پس از آن از طریق نوار کناری سمت راست “خطوط پیامکی شما” را انتخاب نمایید.

مشاهده خطوط پیامکی شما

پس از ورود به قسمت خطوط پیامکی شما جدول زیر را مشاهده می کنید

در جدول فوق “ارسال تعهدنامه خدماتی” را انتخاب نمایید. که در نتیجه آن تصویر زیر را خواهید داشت:

حالا طبق مراحلی که در تصویر گفته شده است ابتدا “نمونه تعهد نامه” را دریافت کنید که در فرمت Word است با کمک نرم افزار Word قسمت های مختلف آن را تکمیل نمایید و آن را توسط Printer چاپ کنید پس از امضا و مهر کردن تعهدنامه را اسکن کنید و از طریق همین صفحه ارسال نمایید.

توجه کنید که تعهدنامه باید در سربرگ باشد، معمولا بین 3 الی 4 هفته روند خدماتی شدن زمان می برد و شما در این مدت می توانید از خط خدماتی عمومی استفاده کنید.