ستارگان رز جنوب

ستارگان رز جنوب

اطلاعیه مهم

خواهشمند است در زمان ارسال پیامک به فارسی یا انگلیسی بودن اعداد و حروف دقت فرمایید چراکه در صورتی که پیامک انگلیسی شناخته شود هزینه آن به مراتب بیشتر خواهد بود.

--------------------------

اطلاعیه خیلی مهم

طبق ابلاغیه شرکت مخابرات ارسال هرگونه پیامک تبلیغاتی از شماره خدماتی (1000884786) مشمول جریمه می شود.